Julkaisuvapaa tiedote 

Suomi tuli ykköseksi onnellisuusmittauksissa, mutta tarkoittaako se että suomalaiset ovat onnellisia?

Tänään julkaistu World Happiness Report listaa Suomen ykköseksi onnellisuuslistallaan. Tämä on vahva indikaattori siitä, että asiat ovat Suomessa hyvin, mutta valitettavasti se ei kerro suomalaisten onnellisuudesta juuri mitään. Onnellisuus on subjektiivinen kokemus, johon ulkoisilla asioilla ei välttämättä ole vaikutusta.

Uusin World Happiness Report on laittanut maat taas kerran onnellisuusjärjestykseen ja tällä kertaa Suomi on ensimmäisenä. Suomalaisena hihkun ja kunnon pelihengessä olen hirmu ylpeä maastani, jonka arvon olen tajunnut vasta ulkomailla asuessa. Mutta onnellisuustutkijana en riemuitse.

Suomi on hieno maa, jossa moni asia on todella hyvin. Raportti tuo näitä asioita esille. Se ei kuitenkaan tarkoita että suomalaiset olisivat välttämättä onnellisia, tai että heidän edes tulisi olla sitä. Nämä mittarit keskittyvät enemmänkin kansalliseen hyvinvointiin, mikä ei ole sama asia kuin kansalaisten onnellisuus. Toisin sanoen: vaikka valtiolla menisi hyvin, ei kansa välttämättä ole onnellinen. Lisäksi, onko todella niin, että ulkoiset asiat aikaansaavat onnellisuuden? Eikö onnellisuus ole subjektiivinen ja yksilöllinen kokemus? Mistä onnellisuus koostuu?

Jos tarkastelemme muutamaa raportissa mitattua asiaa, voimme kyseenalaistaa kertovatko ne todella onnellisuudesta.
Social support -­‐indikaattori perustuu kysymykseen siitä, onko ihmisellä joku, jonka tukeen voi luottaa vaikeina aikoina. Kertooko myönteinen vastaus tähän kysymykseen automaattisesti, että ihminen on onnellinen? Entä onnen hetkien tai arjen jakaminen, miksi niistä ei kysytä?

Freedom –indikaattori perustuu kysymykseen siitä kuinka tyytyväinen tai tyytymätön ihminen on vapauteensa vaikuttaa siihen mitä elämällään tekee. Se kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä olemme on arviointi, joka perustuu odotuksiimme ja siihen ovatko ne täyttyneet. Tämä ei välttämättä johda onnellisuuteen. Kyseessä on myös hyvin länsimainen ja yksilökeskeinen indikaattori.

Generosity –indikaattori kysyy onko ihminen lahjoittanut rahaa hyväntekeväisyyteen viimeisen kuukauden aikana. Tämäkö sitten on suorassa yhteydessä onnellisuuteemme? Huomio kiinnittyy myös siihen, että tarkastellaan juuri rahan antamista, ei tekoja, vapaaehtoistyötä tai rohkaisevia sanoja.

Näiden kolmen lisäksi ranking perustuu BKT:hen, eliniän odotukseen, sekä hallituksen ja yritysmaailman korruptoituneisuuteen. Joku jossakin siis on päättänyt puolestamme, että nämä asiat yhdessä tekevät yksilön onnelliseksi. Ei ole selviä kausaalitodisteita, että mistään näistä asioista seuraisi onnellisuutta.

Muita indikaattoreita

Kuka päättää mistä onnellisuus koostuu? Miltä näyttäisi top 10, jos tarkastelisimmekin onnellisuusraportissa seuraavia asioita:

  • Kuinka usein naurat?
  • Kuinka turvallinen olo sinulla on?
  • Onko sinulla unelmia ja tavoitteita?
  • Kuinka merkitykselliseksi koet itsesi ja elämäsi?
  • Kuinka rakastetuksi tunnet itsesi?
  • Kuinka paljon vietät aikaa luonnossa? Entä auringossa?
  • Kuinka monena päivänä vuodesta et syö lääkkeitä?
  • Riittävätkö rahasi sellaiseen elintasoon, joka tekee sinut onnelliseksi?

Nämä myös ovat asioita, joilla on tutkimuksissa ollut positiivinen vaikutus onnellisuuteen. Nämä myös ovat kysymyksiä, jotka joku voisi valita mittaamaan onnellisuutta. Näillä kysymyksillä emme kuitenkaan saisi varmaa tietoa siitä kuinka onnellisia ihmiset todella ovat – saisimme vain vastauksia tiettyihin kysymyksiin, vailla tietoa miksi tai miten nämä asiat vaikuttavat onnellisuuteemme. Ne antaisivat toki tietoa henkisistä ja sosiaalisista valmiuksista, jotka osaltaan selittävät onnellisuutta, kuten onnellisuusantropologi Neil Thin korostaa. Tiedostan myös, että listaamani kysymykset ovat länsimaisen elämäntavan ja (länsimaisten) onnellisuustutkimusten muokkaamia. En lähtisi niidenkään pohjalta rankkaamaan maailman maita.

Toisaalta, jos ajattelisimme, että masennuslääkkeet, ahdistus, stressi, burnout ja itsemurhat ovat vastaavasti onnettoman maan mittareita, kuinka todennäköisesti löytäisimme onnellisuusmittausten kärkimaat myös tämän listauksen kärjestä?

Raportti korostaa onnellisuuden merkitystä

Haluan korostaa että World Happiness Report on tärkeä raportti, joka on erinomaisesti kirjoitettu, nostaa esille ajankohtaisia trendejä ja korostaa onnellisuuden merkitystä yhteiskunnassa. Kirjoittajat ovat arvostettuja onnellisuustutkijoita, jotka tekevät tärkeää työtä onnellisuuden eteen. Kritiikkini kohdistuu maiden laittamiseen ranking-‐järjestykseen käyttäen kapeasti valittuja indikaattoreita, onnellisuuden määrittämiseen mittauksin ja numeroin, sekä onnellisuuden yksinkertaistamiseen. Mitä todella hyödymme näistä rankkauksista? Korostan sitä, että jokaisessa maassa tarvitaan keskustelua, kuuntelua ja halua ymmärtää, jotta todella päästään sisälle siihen, mikä ihmisistä kussakin maassa ja yhteisössä tekee onnellisia.

On hienoa, että onnellisuus on noussut näin näkyväksi asiaksi ja hallitusten prioriteettilistoille. Paistatellaan hetki maailman valokeilassa, ollaan ylpeitä siitä, miten moni asia on hoidettu hyvin, hyödynnetään tämä markkinoinnissa ja sitten jatketaan keskustelua siitä, miten suomalaiset todella voivat ja millä asioilla on heidän onnellisuuteensa vaikutusta.

Lisätietoja 

Ilona Suojanen, FT
Center of Excellence in Public Safety Management, Erasmus Yliopisto
i.i.suojanen(at)rsm.nl
www.ilonasuojanen.com